Em có nhận xét gì về giá trị trường tồn của những thành tựu văn minh ĐNA thời kì cổ - trung đại? | Giải Lịch sử 10 kết nối tri thức

Xem thêm thắt Bài tập luyện & Lời giải

Trong: Giải bài bác 10 Hành trình cải cách và phát triển và trở nên tựu của văn minh Khu vực Đông Nam Á (thời kì cổ - trung đại)

2. Một số trở nên tựu tiêu xài biểu

a. Tín ngưỡng, tôn giáo

Bạn đang xem: Em có nhận xét gì về giá trị trường tồn của những thành tựu văn minh ĐNA thời kì cổ - trung đại? | Giải Lịch sử 10 kết nối tri thức

Câu 1. Em hãy trình diễn một vài đường nét vượt trội về tín ngưỡng, tôn giáo ở khu vực ĐNA nhập giai đoạn cổ - trung đại.

Xem lời nói giải

2. Một số trở nên tựu tiêu xài biểu

a. Tín ngưỡng, tôn giáo

Câu 1. Em hãy trình diễn một vài đường nét vượt trội về tín ngưỡng, tôn giáo ở khu vực ĐNA nhập giai đoạn cổ - trung đại.

Xem lời nói giải

Câu 2. Hãy lý giải vì như thế sao nhiều tôn giáo rộng lớn bên trên toàn cầu được quảng bá và cải cách và phát triển ở những vương quốc Khu vực Đông Nam Á.

Xem lời nói giải

2. Một số trở nên tựu tiêu xài biểu

b. Chữ ghi chép và văn học

Xem thêm: Đánh Giá Gải Đáp Pin iPhone 13 Pro Max Bao Nhiêu MAH? Sạc Bao Lâu

Câu 1. Việc dân cư những nước Khu vực Đông Nam Á phát minh đi ra chữ ghi chép của tôi tăng thêm ý nghĩa như vậy nào?

Xem lời nói giải

Câu 2. Kể thương hiệu một vài kiệt tác văn học tập chữ Nôm vượt trội của VN giai đoạn trung đại tuy nhiên em biết.

Xem lời nói giải

c. Kiến trúc, điêu khắc

Câu 1. Hãy nêu một vài trở nên tựu vượt trội của văn minh khu vực ĐNA. Em tuyệt hảo nhất với trở nên tựu này nhất? Vì sao?

Xem thêm: Cá betta | Ca betta

Xem lời nói giải

Luyện tập

Câu 1. Xây dựng trục thời hạn về hành trình dài cải cách và phát triển của văn minh khu vực ĐNA giai đoạn cổ trung đại.

Xem lời nói giải

Câu 2. Lập bảng đo đếm theo đòi khêu ý tiếp sau đây (hoặc vẽ sơ trang bị tư duy) về những trở nên tựu vượt trội của văn minh Khu vực Đông Nam Á giai đoạn cổ trung đại.

Tên trở nên tựu Lĩnh vực Niên đại Quốc gia Ý nghĩa, giá bán trị
         
         

Xem lời nói giải

Vận dụng

Nếu được nhập cuộc "Tàu Thanh niên Khu vực Đông Nam Á - Nhật Bản" , em tiếp tục lựa lựa chọn trở nên tựu này về Khu vực Đông Nam Á nhằm share với đồng minh quốc tế? Vì sao?

Xem lời nói giải