Văn khấn lễ Địa Tạng Vương Bồ Tát - U Minh giáo chủ

Từ thời xưa lưu truyền, Địa Tạng Bồ-tát được nghe biết vày câu nói. nguyện cứu vớt chừng toàn bộ bọn chúng sinh nhập lục đạo luân hồi nhập thời gian sau khoản thời gian Phật quí ca mâu-ni nhập nát bàn cho tới Lúc Bồ-tát Di Lặc hạ sinh, và nguyện ko bệnh Phật trái ngược nếu như địa ngục ko trống rỗng trống rỗng. Do cơ, Địa Tạng thông thường được coi như thể vị ý trung nhân tát của bọn chúng sinh bên dưới địa ngục Hay những giáo căn nhà của cõi U Minh.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


giá sàn Tiếng Anh là gì

giá sàn kèm nghĩa tiếng anh price floor, và phát âm, loại từ, ví dụ tiếng anh, ví dụ tiếng việt, hình ảnh minh họa và các từ liên quan