Vòng luẩn quẩn bán thận: Quả thận bán 300 triệu đồng, 2 năm sau lại nợ nần

Nhiều hệ luỵ khó tính về mức độ khoẻ, quality sinh sống treo bám những người dân phân phối thận.

BÀI VIẾT NỔI BẬT