Mã bưu điện Tiền Giang - Postal Code, Zip Code của các đơn vị bưu cục trong tỉnh Tiền Giang

Tiền Giang, một tỉnh ven bờ biển nằm trong đồng bởi vì sông Cửu Long, miền Nam VN, đặt tại địa điểm kế hoạch thân thuộc Thành phố Sài Gòn và Thành phố Cần Thơ. Tỉnh này, trước đấy là 1 phần của tỉnh Mỹ Tho, vẫn trải qua chuyện sự phân loại địa phận và lúc này với bờ cõi to lớn với tỉnh lỵ bên trên TP.HCM Mỹ Tho.

Mã bưu năng lượng điện cho những bưu viên nhập tỉnh Tiền Giang được thiết lập với 5 chữ số:

- Chữ số trước tiên là mã vùng xác định

Bạn đang xem: Mã bưu điện Tiền Giang - Postal Code, Zip Code của các đơn vị bưu cục trong tỉnh Tiền Giang

- Hai số đầu xác lập mã tỉnh: Tiền Giang

- Bốn số đầu xác lập Mã quận, thị trấn và đơn vị chức năng hành chủ yếu tương đương

- Năm số xác lập đối tượng người dùng tương quan cho tới mã

Mã bưu năng lượng điện (Postal Code/Zip Code) của Tiền Giang: 49000

Số trật tự

Đối tượng gán mã

Mã bưu chủ yếu

(58)

TỈNH TIỀN GIANG

84

1

BC. Trung tâm tỉnh Tiền Giang

84000

2

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy

84001

3

Ban Tổ chức tỉnh ủy

84002

4

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

84003

5

Ban Dân vận tỉnh ủy

84004

6

Ban Nội chủ yếu tỉnh ủy

84005

7

Đảng ủy Khối cơ sở

84009

8

Tỉnh ủy và Văn chống tỉnh ủy

84010

9

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

84011

10

Báo Ẩp Bắc

84016

11

Hội đồng dân chúng

84021

12

Văn chống Đoàn đại biểu Quốc hội

84030

13

Tòa án dân chúng tỉnh

84035

14

Viện Kiểm sát dân chúng tỉnh

84036

15

Kiểm toán đất nước bên trên điểm IX

84037

16

Ủy ban dân chúng và Văn chống Ủy ban dân chúng

84040

17

Sở Công Thương

84041

18

Sở Kế hoạch và Đầu tư

84042

19

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

84043

20

Sở Ngoại vụ

84044

21

Sở Tài chủ yếu

84045

22

Sở tin tức và Truyền thông

84046

23

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

84047

24

Công an tỉnh

84049

25

Sở Nội vụ

84051

26

Sở Tư pháp

84052

27

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra

84053

28

Sở Giao thông vận tải đường bộ

84054

29

Sở Khoa học tập và Công nghệ

84055

30

Sở Nông nghiệp và Phát triển vùng quê

84056

31

Sở Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường

84057

32

Sở Xây dựng

84058

33

Sở Y tế

84060

34

Bộ Chỉ huy quân sự chiến lược tỉnh

84061

35

Ngân mặt hàng Nhà nước Trụ sở tỉnh

84063

36

Thanh tra tỉnh

84064

37

Trường Chính trị tỉnh

84065

38

Cơ quan tiền thay mặt đại diện của Thông tấn xã VN

84066

39

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

84067

40

Bảo hiểm xã hội tỉnh

84070

41

Cục Thuế

84078

42

Chi viên Hải quan tiền

84079

43

Cục Thống kê

84080

44

Kho bạc Nhà nước tỉnh

84081

45

Liên hiệp những Hội Khoa học tập và Kỹ thuật

84085

46

Liên hiệp những Tổ chức hữu hảo

84086

47

Hội Văn học tập nghệ thuật và thẩm mỹ

84087

48

Liên đoàn Lao động tỉnh

84088

49

HỘI Nông dân tỉnh

84089

50

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

84090

51

Tỉnh Đoàn

84091

52

Hội Liên hiệp Phụ phái đẹp tỉnh

84092

53

HỘI Cựu binh sỹ tỉnh

84093

(58.1)

THÀNH PHỐ MỸ THO

841

1

BC. Trung tâm TP.HCM Mỹ Tho

84100

2

Thành ủy

84101

3

Hội đồng dân chúng

84102

4

Ủy ban dân chúng

84103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

84104

6

P.7

84106

7

P.3

84107

8

P.2

84108

9

P.8

84109

10

P.9

84110

11

X. Tân Mỹ Chánh

84111

12

X. Mỹ Phong

84112

13

X. Đạo Thạnh

84113

14

P.4

84114

15

P.5

84115

16

P. 10

84116

17

X. Phước Thạnh

84117

18

X. Trung An

84118

19

P.6

84119

20

P. 1

84120

21

P. Tân Long

84121

22

X. Thới Sơn

84122

23

BCP.Mỹ Tho

84150

24

BC. Kinh Doanh Tiếp Thị

84151

25

BC. Mỹ Tho 2

84152

26

BC. Tân Mỹ Chánh

84153

27

BC. Yersin

84154

28

BC. Trung Lương

84155

29

BC. Bình Đức

84156

30

BC. Hệ 1 Tiền Giang

84199

(58.2)

HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

842

1

BC. Trung tâm thị trấn Tân Phú Đông

84200

2

Huyện ủy

84201

3

Hội đồng dân chúng

84202

4

Ủy ban dân chúng

84203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

84204

6

X. Phú Thạnh

84206

7

X. Phú Đông

84207

8

X. Phú Tân

84208

9

X. Tân Phú

84209

10

X. Tân Thới

84210

11

X. Tân Thạnh

84211

12

BCP. Tân Phú Đông

84250

13

BC. Phú Thạnh

84251

14

BC. Phú Đông

84252

15

BC. Tân Phú

84253

(58.3)

THỊ XÃ GÒ CÔNG

8430-8434

1

BC. Trung tâm thị xã Gò Công

84300

2

Thị ủy

84301

3

Hội đồng dân chúng

84302

4

Ủy ban dân chúng

84303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

84304

6

P.2

84306

7

P.3

84307

8

X. Long Thuận

84308

9

X. Long Hưng

84309

10

X. Tân Trung

84310

11

X. Bình Đông

84311

12

X. Bình Xuân

84312

13

X. Long Chánh

84313

14

P.4

84314

15

P.1

84315

16

P.5

84316

17

X. Long Hòa

84317

18

BCP. Gò Công

84325

(58.4)

HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG

8435-8439

1

BC. Trung tâm thị trấn Gò Công Đông

84350

2

Huyện ủy

84351

3

Hội đồng dân chúng

84352

4

Ủy ban dân chúng

84353

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

84354

6

TT. Tân Hòa

84356

7

X. Tăng Hòa

84357

8

X. Tân Thành

84358

9

X. Tân Điền

84359

10

TT. Vàm Láng

84360

11

X. Kiểng Phước

84361

12

X. Gia Thuận

84362

13

X. Tân Phước

84363

14

X. Tân Tây

84364

15

X. Tân Đông

84365

16

X. Bình Ân

84366

17

X. Bình Nghị

84367

18

X. Phước Trung

84368

19

BCP. Gò Công Đông

84375

20

BC. Tân Thành

84376

21

BC. Tân Tây

84377

22

BC. Vàm Láng

84378

(58.5)

HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

844

1

BC. Trung tâm thị trấn Gò Công Tây

84400

2

Huyện ủy

84401

3

Hội đồng dân chúng

84402

4

Ủy ban dân chúng

84403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

84404

6

TT. Vĩnh Bình

84406

7

X. Thạnh Trị

84407

8

X. Yên Luông

84408

9

X. Thành Công

84409

10

X. Bình Phú

84410

11

X. Đồng Sơn

84411

12

X. Bình Nhì

84412

13

X. Đồng Thạnh

84413

14

X. Thạnh Nhựt

84414

15

X. Vĩnh Hựu

84415

16

X. Long Vĩnh

84416

17

X. Long Bình

84417

18

X. Bình Tân

84418

19

BCP. Gò Công Tây

84450

20

BC. Đồng Sơn

84451

21

BC. Long Bình

84452

(58.6)

HUYỆN CHỢ GẠO

845

1

BC. Trung tâm thị trấn Chợ Gạo

84500

2

Huyện ủy

84501

3

Xem thêm: Uống nghệ mật ong thời điểm nào hiệu quả nhất?

Hội đồng dân chúng

84502

4

Ủy ban dân chúng

84503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

84504

6

TT. Chợ Gạo

84506

7

X. Bình Phan

84507

8

X. Bình Phục Nhứt

84508

9

X. Quơn Long

84509

10

X. Tân Thuận Bình

84510

11

X. Long Bình Điến

84511

12

X. Xuân Đông

84512

13

X. Hòa Định

84513

14

X. An Thạnh Thủy

84514

15

X. Bình Ninh

84515

16

X. Đăng Hưng Phước

84516

17

X. Thanh Bình

84517

18

X. Tân Q.Bình Thạnh

84518

19

X. Trung Hòa

84519

20

X. Mỹ Tịnh An

84520

21

X. Hòa Tịnh

84521

22

X. Phú Kiết

84522

23

X. Lương Hòa Lạc

84523

24

X. Song Bình

84524

25

BCP. Chợ Gạo

84550

26

BC. Ga Tranh

84551

27

BC. Thủ Khoa Huân

84552

(58.7)

HUYỆN CHÂU THÀNH

846

1

BC. Trung tâm thị trấn Châu Thành

84600

2

Huyện ủy

84601

3

Hội đồng dân chúng

84602

4

Ủy ban dân chúng

84603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

84604

6

TT. Tân Hiệp

84606

7

X. Tân Lý Tây

84607

8

X. Tân Hương

84608

9

X. Tân Hội Đông

84609

10

X. Tân Lý Đông

84610

11

X.Long An

84611

12

X. Thân Cửu Nghĩa

84612

13

X. Tam Hiệp

84613

14

X. Long Định

84614

15

X. Nhị Bình

84615

16

X. Điềm Hy

84616

17

X. Dưỡng Điềm

84617

18

X. Hữu Đạo

84618

19

X. Bình Trưng

84619

20

X. Đông Hòa

84620

21

X. Long Hưng

84621

22

X. Thạnh Phú

84622

23

X. Bình Đức

84623

24

X. Song Thuận

84624

25

X. Vĩnh Kim

84625

26

X. Bàn thờ Long

84626

27

X. Kim Sơn

84627

28

X. Phú Phong

84628

29

BCP. Châu Thành

84650

30

BC. Dưỡng Điềm

84651

31

BC. KCN Tân Hương

84652

32

BC. Long Định

84653

33

BC. Vĩnh Kim

84654

(58.8)

HUYỆN TÂN PHƯỚC

847

1

BC. Trung tâm thị trấn Tân Phước

84700

2

Huyện ủy

84701

3

Hội đồng dân chúng

84702

4

Ủy ban dân chúng

84703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

84704

6

TT. Mỹ Phước

84706

7

X. Phước Lập

84707

8

X. Tân Lập 1

84708

9

X. Tân Lập 2

84709

10

X. Tân Hòa Thành

84710

11

X. Phú Mỹ

84711

12

X. Hưng Thạnh

84712

13

X. Tân Hòa Đông

84713

14

X. Thạnh Mỹ

84714

15

X. Thạnh Tân

84715

16

X. Thạnh Hòa

84716

17

X. Tân Hòa Tây

84717

18

X. Mỹ Phước

84718

19

BCP. Tân Phước

84750

20

BC. Phú Mỹ

84751

(58.9)

HUYỆN CAI LẬY

8480-8484

1

BC. Trung tâm thị trấn Cai Lậy

84800

2

Huyện ủy

84801

3

Hội đồng dân chúng

84802

4

Ủy ban dân chúng

84803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

84804

6

X. Bình Phú

84806

7

X. Mỹ Thành Bắc

84807

8

X. Phú Cường

84808

9

X. Mỹ Thành Nam

84809

10

X. Phú Nhuận

84810

11

X. Thạnh Lộc

84811

12

X. Cẩm Sơn

84812

13

X. Phú An

84813

14

X. Mỹ Long

84814

15

X. Long Tiên

84815

16

X. Hiệp Đức

84816

17

X. Long Trung

84817

18

X. Hội Xuân

84818

19

X. Tân Phong

84819

20

X. Tam Bình

84820

21

X. Ngũ Hiệp

84821

22

BCP. Cai Lậy

84830

23

BC. Nhị Quý

84831

24

BC. Mỹ Phước Tây

84832

25

BC. Bình Phú

84833

26

BC. Ba Dừa

84834

(58.10)

THỊ XÃ CAI LẬY

8485-8489

1

BC. Trung tâm thị xã Cai Lậy

84850

2

Thị ủy

84851

3

Hội đồng dân chúng

84852

4

Ủy ban dân chúng

84853

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

84854

6

P. 1

84856

7

P. 4

84857

8

P. 3

84858

9

P. Nhị Mỹ

84859

10

X. Tân Hội

84860

11

X. Tân Phú

84861

12

X. Mỹ Hạnh Đông

84862

13

X. Mỹ Hạnh Trung

84863

14

X. Mỹ Phước Tây

84864

15

X. Tân Bình

84865

16

P. 2

84866

17

X. Thanh Hòa

84867

18

X. Long Khánh

84868

19

P. 5

84869

20

X. Phú Quý

84870

21

X. Nhị Quý

84871

22

BCP. Cai Lậy

84880

23

BC. Nhị Quỷ

84881

24

BC. Mỹ Phước Tây

84882

25

BĐVHX Tân Phú 1

84883

(58.11)

HUYỆN CÁI BÈ

849

1

BC. Trung tâm thị trấn Cái Bè

84900

2

Huyện ủy

84901

3

Hội đồng dân chúng

84902

4

Ủy ban dân chúng

84903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

84904

6

TT. Cái Bè

84906

7

X. Đông Hòa Hiệp

84907

8

X. An cư

84908

9

X. Hậu Thành

84909

10

X. Hậu Mỹ Phú

84910

11

X. Mỹ Hội

84911

12

X. Hậu Mỹ Trinh

84912

13

X. Hậu Mỹ Bắc A

84913

14

X. Hậu Mỹ Bắc B

84914

15

X. Mỹ Trung

84915

16

X. Mỹ Lợi B

84916

17

X. Mỹ Tân

84917

18

X. Thiện Trung

84918

19

X. Thiện Trí

84919

20

X. Mỹ Đức Đông

84920

21

X. Mỹ Đức Tây

84921

22

X. Mỹ Lợi A

84922

23

X. An Thái Đông

84923

24

X. An Thái Trung

84924

25

X. Tân Hưng

84925

26

X. Tân Thanh

84926

27

X. An Hữu

84927

28

X. Hòa Hưng

84928

29

X. Mỹ Lương

84929

30

X. Hòa Khánh

84930

31

BCP Cái Bè

84950

32

BC. An Hữu

84951

33

BC. Hòa Khánh

84952

34

BC. Mỹ Đức Tây

84953

35

BC. Thiên Hộ

84954

Hướng dẫn việc mã hóa địa điểm bưu chủ yếu (mã bưu điện) Lúc gửi thư, sản phẩm & hàng hóa cho tới Tiền Giang

  1. Địa chỉ của người tiêu dùng cty bưu chủ yếu (người gửi và người nhận) rất cần được thể hiện tại một cơ hội rõ rệt bên trên bưu gửi (phong so bì thư, khiếu nại, gói hàng) hoặc bên trên những item, tư liệu tương quan.
  2. Mã bưu đó là 1 phần cần thiết không thể không có nhập địa điểm người tiêu dùng cty bưu chủ yếu (người gửi và người nhận), được ghi tiếp sau sau thương hiệu tỉnh/thành phố và xa nhau với thương hiệu tỉnh/thành phố tối thiểu 01 ký tự động white.
  3. Mã bưu chủ yếu cần được ấn hoặc viết lách tay một cơ hội rõ rệt, đọc dễ dàng.

Đối với bưu gửi với dù riêng lẻ giành riêng cho Mã bưu chủ yếu tại phần ghi địa điểm của những người gửi và người nhận, hãy ghi cụ thể Mã bưu chủ yếu, nhập cơ từng dù chỉ ghi một chữ số và những chữ số cần được ghi một cơ hội rõ rệt, đọc dễ dàng, không tồn tại gạch ốp chéo cánh.

Mẫu 1: Bưu gửi không tồn tại dù đặc trưng mang lại Mã bưu chính

Xem thêm: Cá betta | Ca betta

Mô hình 2: Gói mặt hàng với phần thích hợp mang lại Mã bưu chính

Nội dung được cải cách và phát triển bởi vì lực lượng Mytour với mục tiêu che chở và tăng thưởng thức quý khách. Mọi chủ ý góp sức van lơn mừng rỡ lòng tương tác tổng đài chuyên nghiệp sóc: 1900 2083 hoặc email: [email protected]

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Mã bưu điện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp 2024 | Zip PostCode

Châu Thành là huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Đồng Tháp mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Châu Thành thuộc tỉnh Đồng Tháp cho những ai đang cần đến và tham khảo Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn

Vì sao Tết Đoan Ngọ gọi là ngày diệt sâu bọ?

Tết Đoan Ngọ (5/5 Âm lịch) hay còn gọi là ngày diệt sâu bọ từ lâu đã trở thành ngày Tết truyền thống của người Việt Nam. Vậy Tết Đoan Ngọ là gì? Tết Đoan Ngọ có ý nghĩa như thế nào và Tết Đoan Ngọ năm nay rơi vào ngày nào?...